Specialistläkarutbildningen i omvälvning

Årsskiftet är en tidpunkt att se tillbaka på året som gått och samtidigt blicka framåt. Under det gångna året har jag haft möjligheten att vikariera professor Johan Eriksson i två etapper. I och med det har jag fått följa med de nya vindarna och utmaningarna som specialistläkarutbildningen ställs inför från mycket nära håll. Det har …