Elintapojen muutos – miten tuen siihen ammattilaisena?

Viimeisen vuoden aikana olen suunnitellut kaikenlaista: minun pitäisi aloittaa uusi liikuntaharrastus, minun pitäisi syödä säännöllisemmin ja minun pitäisi mennä aiemmin nukkumaan. Joko arvaatte, minkälaisia muutoksia olen saanut elintavoissani aikaan?

En minkäänlaisia. Missä kohtaa mennään siis pieleen? Ajatuksessa pitäisi. Kun pitää jotain, motivaation juuret ovat usein ulkoisia ja silloin syntyy harvemmin tuloksia. Kun ihminen haluaa jotain, on se jo selvästi parempi lähtökohta onnistumiselle. Minun pitää onnistua. Haluan onnistua. Huomaatko eron? Haluaminen on merkki sisäisestä motivaatiosta.

Uskaltaisin siis väittää, että elintapojen muutos on kiinni enemmän sisäisestä motivaatiosta ja pystyvyyden tunteesta kuin esimerkiksi tiedon saatavuudesta. Jos tiedonpuute olisi terveellisten elämäntapojen muodostamisen ongelma, kaikki tekisivät jo terveellisiä valintoja. Toisaalta faktoihin perustuvan tiedon omaksuminen vaatii myös yhä enemmän mm. medialukutaitoa. Elintapaohjauksessa meidän sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tulisi tiedon jakamisen lisäksi olla erityisesti herkkiä potilaan/asiakkaan muutospuheelle. Ammattilaisina meidän tulisi pyrkiä lisäämään asiakkaan pystyvyyden tunnetta, paasaus ja uhkakuvien lietsominen kannustaa harvoin muutokseen. Tapa ei muutu käskemällä.

Erityisesti lihavuuden puheeksi otosta vastaanotoilla on käyty runsaasti keskustelua viime viikkoina. HUSssa on käynnissä VESOTE – vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti – hanke, joka pyrkii vahvistamaan ja kehittämään sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan antamaa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. UKK-instituutin koordinoima VESOTE-hanke kuuluu STM:n rahoittamaan Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta – kärkihankkeeseen (2017–2018), jonka tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen.

VESOTE-hanketta on toteutettu vuosina 2017–2018 kymmenessä sairaanhoitopiirissä. HUS-alueella hanke järjesti keväällä 2018 Elintapaohjauskoulutusta sote-ammattilaisille. Koulutus pyrki syventämään sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan osaamista elintapojen puheeksi ottamisessa sekä asiakkaan tukemisessa terveellisten elintapojen; unen, ravitsemuksen ja liikunnan osalta. Koulutuksen on tähän mennessä käynyt 160 ammattilaista ja nyt elokuussa starttasi vielä toinen koulutusaalto, johon on ilmoittautunut myös entistä enemmän lääkäreitä. Mahtavaa!

Jan Vapaavuori puhui Suomi Areenassa Terveyden huollon hyvät ja huonot uutiset –lähetyksessä jälleen soten massiivisisten muutosten haasteista ja kannusti pienempiin ketteriin muutoksiin. Linkitin tämän ajatuksen tietysti automaattisesti myös elintapamuutokseen. Askel kerrallaan, ajattelin. Kesälomalla ryhdyin siis viimein toimiin yhden muutostoiveeni suhteen. Rakas vanha tanssiharrastus, tapaamme pian!

Henna Hämäläinen (toimi Vesote-hankkeen suunnittelijana vuoden 2018 loppuun, HUSin Perusterveydenhuollon yksikössä)