Entä jos?

Olkaa tehokkaampia, lyhentäkää vastaanottoaikoja, hoitakaa etänä ja siirtäkää tehtäviä muille ammattilaisille! Näin terveyskeskusten lääkäreitä on ohjeistettu parin viimeisen vuosikymmenen ajan. Ohjeita on satanut sitä enemmän, mitä suurempi lasku sairaanhoitopiiristä on kuntaan kilahtanut. Erikoissairaanhoidon kulut ovat puolestaan kasvaneet lisääntyviä potilasmääriä tutkimaan ja hoitamaan palkattujen lääkärien ja muun henkilöstön vuoksi.

Monet perusterveydenhuoltoon koulutetut yleislääketieteen erikoislääkärit ovat poistuneen tuosta yhtälöstä. Jäljelle ovat jääneet sitkeimmät ja sitoutuneimmat sissit, jotka sinnikkäästi pitävät pystyssä suomalaista perusterveydenhuoltoa eri alojen jatko-opiskelijoiden kanssa.

Terveyskeskusten lääkäreistä kolmannes on yleislääketieteen erikoislääkäreitä. Loput ovat erikoistumattomia, pitkän terveyskeskuskokemuksen omaavia laillistettuja lääkäreitä tai erikoistumassa yleislääketieteeseen tai muille aloille. Mukaan mahtuu jokunen EU:n ulkopuolella lääkäriopintonsa suorittanut lääkäriharjoittelijakin.

Siirretäänpä ajatuksellisesti sama työvoimarakenne sairaaloissa toimiville erikoisaloille. Miten klinikka tai osaamiskeskus pyörisi, jos kaksi kolmannesta lääkäreistä olisi ”suuntautumassa alalle”, tutustumassa alaan vajaan vuoden mittaisessa pestissä tai opettelemassa ylipäätään lääkärinä toimimista? Kolmannes olisi erikoislääkäreitä. Pysyvästi, ei ainoastaan loma-aikoina. Potilasturvallisuushan siinä olisi ensimmäisenä tulilinjalla, eikä kovin mahtaviin tuottavuuslukuihin päästäisi.

Entä jos sairaaloissa toimivien erikoisalojen lääkärien työvoimarakenne (kaksi kolmesta erikoislääkäreitä) siirrettäisiin terveyskeskuksiin? Tuolla oletuksella ja pikaisella Excel-laskelmalla päädyn 1300 yleislääketieteen erikoislääkärin vajeeseen julkisessa perusterveydenhuollossa. Sen korjaamiseen tarvitaan useita samanaikaisia toimenpiteitä mukaan lukien uusien vakanssien perustamiset (http://www.laakarilehti.fi/liitossa/vaikuttaja/terveyskeskusten-aliresursointi-pitaa-lopettaa/?utm_medium=newsletter&utm_source=uk&utm_campaign=uk22pe-2018). Eikä tätä vajetta korjata yhden, eikä vielä viidenkään vuoden nykyisellä erikoislääkärituotannolla. Entä jos liikkeelle lähdettäisiin myöntämällä vuosittain opinto-oikeus 300 yleislääketieteeseen erikoistuvalle.

One response to “Entä jos?

  1. Aivan huikea blogi- hyvä te yleislääketieteen edistäjät! Kiitos, että jaksatte pitää erikoisalaa esillä. Toivottavasti jaksatte blogata jatkossakin yhtä ahkerasti ja saada blogille näkyvyyttä.

Comments are closed.