Hyvä kierre liikkeelle

Tiimimme tehtävänä on edistää terveyttä pitämällä esillä näyttöön perustuvia toimintamalleja ja tarjoamalla tukea kunnille. Viime vuoden alussa tuntui, että SOTE-uudistuksella spekulointi vei turhankin suuren osan työajasta ja energiasta. Päätimme olla proaktiivisia ja käynnistää projektin. Koska SOTEn toteutumiseen menee joka tapauksessa monta vuotta, parasta on tarttua tämän hetken haasteisiin.

Projekti sai nimekseen Hyvä kierre ja se potkaistiin liikkeelle marraskuussa. Projektia valmistellessa olemme kuulleet monia toimijoita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueella. Vaikka monet asiat menevät hyvään suuntaan, tehtävää riittää edelleen. Ehkä suurimpana haasteena esille nousevat syrjäytyminen, osallisuus ja terveyserot. Terveyttä voi edistää eniten siellä missä sitä on vähiten.

Projektia valmistellessa on ollut hienoa huomata, miten heikompiosaisten tukemiseen kehitetään osallistavia ja vaikuttavia toimintamalleja. Esimerkiksi SOCCAn PRO SOS-hankkeessa on otettu pelillisyys ja leikillisyys avuksi ja päästy niiden avulla eteenpäin aikuissosiaalityössä. Kuntaliiton Arkeen voimaa-hanke kouluttaa pitkäaikaissairaita vertaisohjaajiksi vetämään ryhmiä, joissa pystyvyyden tunne paranee ja arki helpottuu. Hyvästä kierteestä toivottavasti muodostuu foorumi, jossa tällaisia malleja otetaan käyttöön kehittämistyön avulla.

Olemme perehtyneet Islannissa tapahtuneeseen poikkeukselliseen onnistumiseen. Kun vielä parikymmentä vuotta sitten 15-vuotiaista islantilaisista nuorista puolet oli päihtyneenä kerran kuukaudessa, tällä hetkellä tuo osuus on alle 5 %. Islantilaisten saavutus perustuu tutkitun tiedon systemaattiseen käyttöön, jatkuvaan dialogiin ja yhteisön mukaan saamiseen hankkeessa. Hyvän kierteen avauksessa Jon  Sigfusson puhui Islannin kokemuksesta innostavasti.

Hyvä kierre jatkuu avoimilla työpajoilla tammi-helmikuussa. Hankkeessa toimii neljä koria, joiden aiheena ovat tupakoimattomuuden edistäminen, osallisuuden vahvistaminen, terveyserojen kaventaminen ja kaatumistapaturmien ehkäisy. Kutsumme HUSin, kuntien ja järjestöjen ihmisiä mukaan suunnittelemaan osatavoitteisiin liittyviä hankkeita. Hyvässä kierteessä otetaan opiksi onnistumisista ja yhteistyön avulla tuotetaan terveyttä ja hyvinvointia.