”Koen liikkumiseni varmentuneen, innostuin tästä!”

Tuo edellä oleva on suora lainaus yhdeltä liikuntaryhmään osallistuneelta. Voiko parempaa palautetta kuulla! Asian todentaa liikkumiskykytestin tulos alaraajojen lihasvoiman ja tasapainon parantumisesta ja liikkumisen varmentumisesta – tämä kaikki vain pari kuukautta kestäneen ryhmä- ja kotiharjoittelujakson aikana.

Suomessa yli 65-vuotiaista 44 %:lla on pienentynyt luuntiheys. Luuston tavanomaista runsaampaa haurastumista, osteoporoosia, sairastaa 336 000 suomalaista (IOF 2021). Luuston haurastuminen ilmenee arjen tilanteissa tulevina murtumina. Ne puolestaan tulevat tavallisimmin kaatumistapaturmien yhteydessä. Vanhenevan väestön kaatumisia ehkäisemällä vähennetään murtumien määrää – muista kaatumisten seurauksista puhumattakaan.

Liikuntaharjoittelu on keskeinen osa näyttöön perustuvaa kaatumisten ehkäisyä. Kotona asuvien iäkkäiden kohdalla kaatumisia ja kaatumisvammoja pystytään tehokkaimmin ehkäisemään monipuolisella, erityisesti tasapainon parantamiseen ja lihasvoiman kehittämiseen tähtäävällä, liikuntaharjoittelulla.

Kuva: Pexels

 

OTAGO-harjoittelu osana näyttöön perustuvaa kaatumisten ehkäisyä

Kokevatko ammattilaiset ja iäkkäät itse, että heillä on riittävästi konkreettisia keinoja, työkaluja siihen miten käytännössä ehkäistä kaatumista ja miten tukea asiakkaitaan pysymään pystyssä? Entä millaiset ovat vertaistuen mahdollisuudet tässä asiassa?

Sain olla kertomassa huhtikuisessa Hyvä kierre -kaatumisten ehkäisyn seminaarissa käytännön jalkauttamistyöstä, jota teemme Suomen Luustoliitossa. Kaksi vuotta käynnissä olleen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Ehkäistään kaatumiset liikunnalla (EKLI) -hankkeen tavoitteena on ehkäistä osteoporoosia sairastavien kaatumistapaturmia ja siten estää lonkkamurtumia OTAGO-ohjelmaan perustuvan liikuntamateriaalin avulla. Kohderyhmänä ovat osteoporoosia sairastavat, kaatumisriskissä olevat sekä heidän kanssaan toimivat vapaaehtoiset ja ammattilaiset.

Uudessa-Seelannissa kehitetyn, vankkaan tutkimusnäyttöön perustuvan OTAGO-kotiharjoitteluohjelman tiedetään olevan kustannustehokkain yli 80-vuotiailla ja iäkkäillä, joilla on korkea kaatumisvaara.  Ohjelman on suomentanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Luustoliitto teki ohjelmalle ulkoasullisen päivityksen viime syksynä. Tuotimme ohjelmaan pohjautuvaa, suoraan käytäntöön vietävää materiaalia harjoittelijalle itselleen sekä ammattilaiselle ohjauksen avuksi.

Kuva: Atte Mäläskä

 

Ei rakettitiedettä – siksi käytännössä toimivaa ja tehokasta?

Hankkeessa liikunnan vertaisohjaajien lähikoulutuksissa perehdytään OTAGO-harjoitteluohjelman turvalliseen ja nousujohteiseen yksilö- ja ryhmäohjaamiseen mahdollinen osteoporoosi huomioiden. Loppuvuodesta alkaen myös ammattilaisten on mahdollista syventää osaamistaan ohjelman käytöstä sekä sen hyödyntämismahdollisuuksista verkon välityksellä toteutettavan koulutuksen avulla.

Helsingin kaupunki myönsi toukokuussa Pääkaupunkiseudun Luustoyhdistykselle merkittävän avustussumman ”Kaatumisten ja lonkkamurtumien ehkäisyä edistävään hankkeeseen, jossa pilotoidaan toimintamalli koulutettujen vertaisohjaajien vetämille liikuntaharjoituksille”. Tulevana syksynä aloittaa siis myös Pääkaupunkiseudulla ensimmäisen vertaisohjaajien ohjaama pilottiryhmä, joissa yhdistyvät tavoitteellinen ryhmä- ja kotiharjoittelu kaupungin taloudellisella tuella. Tarkoituksena on tavoittaa erityisesti heitä, jotka eniten hyötyvät OTAGO-harjoittelusta. Paikallista yhteistyötä tukemalla ja erilaisia yhteistyömuotoja kokeilemalla jalkautetaan tehokasta, toimivaa ja turvallista ohjelmaa vähitellen entistä laajempaan käyttöön.

 

Onko OTAGO sinulle tuttu?

 

Eerika Tiirikainen
Fysioterapeutti, TtM
Liikuntasuunnittelija
Suomen Luustoliitto
Logon suunnittelu: Valokki Design

 

Tutustu hankkeeseen ja liikuntamateriaaleihin:

www.luustoliitto.fi/ekli