Kuinka paljon yleislääketieteen erikoislääkäreitä tarvitaan?

Erikoislääkärikoulutuksen suhteen elämme mielenkiintoista aikaa – lähivuosina on tulossa suuria uudistuksia. Ehkä jo vuoden päästä valitsemme kullekin erikoisalalle soveltuvimmat erikoistujat. Ja jatkossa valmistuminen erikoislääkäriksi tultaneen arvioimaan osaamisen perusteella eikä kertyneen työkokemuksen ja tentin perusteella kuten tänä päivänä.

Moni asia on vielä käytännön tasolla ratkaisua vailla. Alustavia suunnitelmia on jo tehty ja tehdään koko ajan. Me Husin ja Helsingin yliopiston yleislääketieteen tiimissä haluamme olla etulinjassa vaikuttamassa sekä valintamenettelyn että osaamisperusteisen arvioinnin sisältöön.

Yleislääketiede erikoisalana on suurin; Lääkäriliiton vuoden 2016 tilaston mukaan meitä yleislääketieteen erikoislääkäreitä oli 2362 ja näistä työikäisiä 1760. Vastaavasti pediatreja oli 645 ja foniatreja 20. Erikoisalojen kokojen ja tulevaisuudessa tarvittavien erikoislääkäreiden määrän suuri vaihtelu sekä alueelliset erot luovat omat haasteensa optimaaliselle valintamenettelylle.

Tällä hetkellä perusterveydenhuollon toimipaikoissa on liian vähän yleislääketieteen erikoislääkäreitä. Meitä tarvitaan ehdottomasti perustyömme tekemiseen eli toimimaan ihmisen, perheen ja yhteisön lääkärinä. Vahvuutemme on hoidon jatkuvuus ja koordinointi: hallitsemme laajoja kokonaisuuksia. Työnkuvaamme terveyskeskuksessa kuuluu myös kollegoiden ohjaaminen ja kouluttaminen perusopetuksen tk-jaksoilla, YEK- ja erikoistumisjaksoilla. Osa parhaillaan töissä olevista yleislääketieteen erikoislääkäreistä eläköityy lähivuosina. Kuinka moni, sitä emme tiedä. Emme myöskään tiedä, kuinka monta kollegaa tulisi valita vuonna 2019 erikoistumaan yleislääketieteeseen, jotta kymmenen vuoden päästä olisi riittävästi työikäisiä yleislääketieteen erikoislääkäreitä töissä perusterveydenhuollossa.

Paljon avoimia kysymyksiä liittyen vain yhteen kysymykseen, kysymykseen optimaalisesta yleislääketieteeseen erikoistuvien määrästä. Tämän suhteen tulemme lähettämään kaikkiin HUS-piirin koulutusterveyskeskuksiin syksyn 2018 aikana kyselyn. Toivon, että löydät aikaa sen täyttämiseen.

Valintamenettelyn suunnittelu etenee koko ajan. Seuraamalla HUS-PTH-tiimin sivuja pysyt ajan hermolla!