Mitenkäs täällä voidaan?

Sairaanhoitajat pitävät haastavasta, mielenkiintoisesta ja monipuolisesta työstään. Näin kuvaa Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja elokuun blogissaan jäsenistölleen viime vuoden lopussa tehtyä jäsenkyselyä.  Samaa kertoo 25- vuotisen uran vaativalla erikoisalalla tehnyt tuttavani, jonka kanssa vaihdoin loppukesän kuulumisia. Kyselin, miltä tuntuu paluu arkeen kesäloman jälkeen. Hän kertoi virkistyneensä, mutta totesi, että töiden taas alettua omasta itsestä huolehtiminen ja kesällä saavutetun kunnon ylläpito on haastavaa. Kun fyysisesti raskaassa työssä antaa myös henkisesti kaikkensa, niin uupumus työvuoron jälkeen on totaalista. Lyhyt palautumisaika työvuorojen välillä ei helpota palautumista. Myös juuri toteutettu organisaatiomuutos on saanut pakan sekaisin sekä lisännyt työmäärä ja kiirettä. Uralla etenemiseen ja jatko-opinnoissa hankitun osaamisen hyödyntämiseen ei ole annettu mahdollisuutta. Tämä syö motivaatiota. Samankaltaisten asioiden kuvattiin vähentävän työn mielekkyyttä myös sairaanhoitajien kyselyssä.

Kaikki hoitajat tekevät merkityksellistä työtä. Heillä on ammattinsa puolesta tietoa liikunnan, ruokavalion, tupakoinnin ja päihteiden vaikutuksesta terveyteen ja hyvinvointiin. Ammattikunnalla on vaikutusta koko kansan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kun työ on haastavaa, myös omasta itsestä huolehtiminen ja työkykyisyyden ylläpitäminen on erityisen tärkeää.

Vaikka yksittäisen henkilön terveysvalinnat ovat tärkeitä, useat hoitajien terveyskäyttäytymistä tarkastelevat tutkimukset kääntävät huomion erityisesti työolosuhteisiin ja niiden vaikutukseen terveyteen ja työkykyyn. Työpaikkaa pidetään myös merkityksellisenä terveyden edistämisen alueena, sillä työikäiset viettävät ison osan ajastaan työpaikalla. Alun kuvaus hoitajien työn mielekkyyttä alentavista tekijöistä on selkeä. Voitaisiinko näihin asioihin vaikuttaa? Kiireen keskelläkin on syytä miettiä, onko työpaikka työntekijänkin hyvinvointia ja terveyttä tukeva.

”Mitenkäs täällä voidaan?” on kysymys, joka esitetään potilaille. Saman kysymyksen voi esittää myös omalle työpaikalleen. Sen voi myös esittää itselleen. Minkälaisen vastauksen saat?