Näin syntyi Savulta suojattu -hoitopolku

Syöpäsairauksia hoitava kollega kertoi, että joku hänen kuolemansairaista potilaistaan oli pohtinut, että kunpa voisikin palata takaisin nuoruuteen ja tehdä toisenlaisen valinnan tupakoinnin aloittamisen ja jatkamisen suhteen.  Ehkä tämä pian isoäidiksi tuleva nainen olisikin voinut oman äitiytensä alkumetreillä valita toisin ja irtisanoa ystävyytensä tupakan kanssa. Tämän katalan ja koukuttavan ystävän, joka nyt on varastamassa vuosia hänen elämästään.  Ehkä hän on joskus pohtinut, olisiko hänen nyt raskaana oleva tyttärensä aloittanut tupakointia 14-vuotiaana, jos hän ei olisi äitinä tupakoinut. Ehkä hän sydämessään toivoo, että nyt tämän tyttären, joka on kohta tulossa itse äidiksi, ei tarvitsisi koskaan olla samassa tilanteessa kuin hän on nyt. Ettei tyttären tarvitsisi toivoa, että olisi tässä asiassa valinnut toisin.

Siitä se ajatus meillä sitten lähti itämään: Miten me voisimme neuvolassa olla tukemassa tuota toisenlaista valintaa?

Vantaan 2500 synnyttäjästä noin 7 %, eli parisataa naista, oli vuoden 2017 THL:n perinataalitilaston perusteella tupakoinut koko raskautensa ajan. Juuri näille naisille halusimme tarjota lisätukea neuvoloissamme. Vantaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon johdon myötämielisellä suhtautumisella tähän työhömme oli valtavan suuri merkitys.

Omassa organisaatiossamme Vantaan ehkäisevä päihdetyö on ollut meille kallisarvoinen yhteistyökumppani. Aihe koskettaa myös läheisesti suun terveydenhuoltoa, joten on ollut luontevaa tehdä yhteistyötä hoitopolun hiomisessa myös heidän kanssaan. Kehittämistyön aikana Savulta suojattu -tiimimme on saanut tehdä arvokasta, moniammatillista yhteistyötä verkostojen ja järjestöjen kanssa. Suunnittelun alkuvaiheessa olimme mukana Filha ry:n Nalle -hankkeessa, jonka päämääränä oli ehkäistä ja vähentää raskaudenaikaista tupakointia. Halusimme yhdessä nostaa tämän tunteita herättävän teeman neuvoloissa merkitykselliseksi, keskustelun arvoiseksi asiaksi. Jokaisessa Vantaan neuvolassa kävi hankkeen asiantuntijoita kertomassa raskausajan tupakoinnista ja aiheen puheeksi otosta. Saimme tukea myös neuvolaan hankittujen häkämittareiden käyttöönotossa puheeksioton välineenä.

Olemme olleet mukana HUSin Hyvä kierre -projektissa, jossa olemme päässeet verkostoitumaan eri kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa. Hyvä kierre -projektin yhtenä tavoitteena on tupakoimattomuuden ja nikotiinittomuuden edistäminen. Verkoston tavoitteena on ollut edistää ammattilaisten yhteistyötä ja osaamista erilaisten kehittämistyöpajojen, koulutusten ja seminaarien avulla. Ylpeinä olemme saaneet esitellä oman kehittämistyömme vaiheita ja lopputulosta, sekä mielenkiinnolla kuulleet muiden kuntien hyvistä toimintatavoista.

Tärkeä yhteistyökumppani meille on ollut myös Syöpäjärjestöt, jonka kanssa olemme saaneet suunnitella ja luoda uusia materiaaleja neuvolatyöhön nikotiinittomuuden edistämiseksi. Olemme tehneet yhteistyössä videoita, julisteita sekä odottaville äideille ja perheille jaettavaa kirjallista materiaalia ohjaustyön tueksi.

Hoitopolulla yksilöllistä tukea

Varsinainen asiakkaan Savulta suojattu -hoitopolku alkaa jo ensimmäisestä kontaktista neuvolan puhelinpalveluun asiakkaan varatessa äitiysneuvolaan ensimmäistä vastaanottoa. Nikotiinituotteita käyttävälle odottajalle voidaan tarjota varhennettu käynti raskausviikolle 7. ja jokaiselle nikotiinituotteita käyttävälle odottajalle tarjotaan erillistä käyntiä tai puhelua Savulta suojattu -hoitajan kanssa.

Savulta suojattu -hoitajan vastaanotolla paneudumme jokaisen odottajan yksilölliseen tarinaan ja keskustelemme nikotiinituotteiden käytöstä. Ohjaamme ja tuemme asiakastamme hänen omien, itselleen asettamien tavoitteiden suuntaisesti. Tuki suunnitellaan aina asiakkaan kanssa yhdessä, yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Haluamme kohdata kaikki asiakkaamme kunnioittavasti, tuemme ja kuljemme rinnalla, mutta muutos on kuitenkin aina asiakkaan ansiota, me emme voi ammattilaisina tehdä muutosta hänen puolestaan.

Osaava ammattilainen mukana prosessissa

Ammattilaisina olemme olleet mielestämme etuoikeutettuja, kun olemme saaneet kuulla ja reflektoida asiakkaidemme rehellisiä tunteita ja ajatuksia tupakoinnista, nuuskaamisesta, nikotiiniriippuvuudesta ja sen merkityksistä asiakkaamme elämään. Aiheet ovat monesti syviäkin tunteita herättäviä

Tupakointi ja nikotiinituotteiden käyttö herättää myös meissä ammattilaisissa monenlaisia tunteita. Vantaan EETH koulutuksessa keväällä 2019 kartoitimme kyselyn avulla neuvoloidemme työntekijöiden ajatuksia tupakoinnista sekä heidän toiveitaan koulutuksesta. Suunnittelimme ja toteutimme kyselyn perusteella syksyllä 2020 kuusi saman sisältöistä 3 tunnin työpajaa Vantaan neuvoloiden terveydenhoitajille, lääkäreille ja perheohjaajille. Työpajaan osallistui kaikkiaan n. 100 työntekijää. Työpajassa puhuttiin tupakoinnin ja nikotiinin vaikutuksesta äitiin ja tulevaan vauvaan, esittelimme Savulta suojattu -hoitopolun, kertasimme häkämittarin käyttöä ja käsittelimme motivoivaa haastattelua ohjauksen tukena.

Olemme matkamme varrella kuulleet upeita kertomuksia Savulta suojattu -tapaamisten vaikuttavuudesta niin asiakkaaseen kuin myös välillisesti hänen lähipiiriinsä. Huikeimmissa tarinoissa asiakkaamme lähipiirissä puoliso ja tuleva isoäiti olivat asiakkaan mukana lopettaneet tupakoinnin. Ja jos tässä ei ollut jo huikea tarina- niin vielä työpaikalta vauvaa odottava kollegakin innostui esimerkistä Savulta suojattu

-käynnille ja hänkin lopetti onnistuneesti nuuskaamisen! Toivomme, että näiden upeiden muutosten myötä asiakkaidemme ei tarvitse pohtia ehkä itse isoäidiksi tullessaan, että olisipa aikanaan itse valinnut toisin.

Ammattilaisena kokemus siitä, että voi olla osana asiakkaiden prosessia, tukea heidän pystyvyyttään irrottautua terveydelle haitallisesta tavasta ja vielä mahdollisesti kuulla kuinka ”hyvä kierre” on lähtenyt liikkeelle myös asiakkaan lähipiirissä, tuntuu aivan huippuhienolta!

Vaikuttavaa yhteistyötä

 Moniammatillisessa kehittämistyössä antoisinta on ollut vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen.

Mielestämme Vantaan Savulta suojattu -hoitopolku on erinomainen esimerkki verkostoitumisen ja moniammatillisen yhteistyön vaikuttavuudesta.

Savulta suojattu -työryhmä
Vantaan kaupunki, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto (EETH)
Miia Haaranen, asiantuntijaterveydenhoitaja
Emilia Lahtiluoma, asiantuntijaterveydenhoitaja
Rea Nevander-Aaltonen, asiantuntijaterveydenhoitaja
Niina Sahrakorpi, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri