Rivilääkärinä käypää hoitoa pohtimassa

Motivaation herättelyä

Alkuvuodesta 2018 Suomen yleislääkäriyhdistyksestä kysyttiin, lähtisinkö mukaan valmisteilla olevan Käypä hoito -suosituksen tekoon. Mietitytti kyllä aika lailla, että mitähän minä silloin erikoistumistani loppuun saattelevana yleislääkärinä osaan sanoa aiheesta Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito. Suostuin, kun vakuutettiin, että riittäisi kun tarkastelisin suositustekstiä omasta, perusterveydenhuollon näkökulmasta. Pääsin samalla aitiopaikalle kurkistamaan kulissien taakse tähän jo instituutioksi muodostuneeseen kansalliseen hoitosuositustyöhön, jota on tehty nyt jo pian 27 vuoden ajan. Käypä hoito –suosituksia on tätä kirjoittaessani 104, joista 93 on arvioitu kuuluvan aihepiiriltään yleislääketieteeseen. Meillä yleislääkäreillä riittää siis työsarkaa, jos ja kun haluamme olla mukana vaikuttamassa työssämme keskeisten suositusten sisältöihin.

Parin vuoden työrupeama

Itsemurhien ehkäisy -työryhmän työskentely alkoi kesäkuussa 2018. Jo silloin oli tiedossa, että tavanomaisen noin kahden vuoden mittaisen työskentelyrupeaman sijaan tarkoitus oli pusertaa tämä suositus valmiiksi puolessatoista vuodessa. Työtahti tulisi siis olemaan tiivis. Kokouksia tuohon puoleentoista vuoteen mahtui seitsemän, kerrallaan aina 4-7 tuntia, ja ne pidettiin osin etäyhteyksin jo tuolloin, aikana ennen koronaa. Myös kokousten välillä oli melko runsaasti työtä luvassa etenkin näytönastekatsauksista eli tuttavallisemmin nakeista vastaaville kollegoille. Kiitos kuuluu työnantajalleni, joka tuki mukana oloani lupaamalla kokouspäivät palkallisiksi työpäiviksi.

Oma rooli ryhmässä

Ensimmäisen kokouksen tehtävä oli määritellä suosituksen sisältö sekä aiheen rajaus. Tunsin oloni vähän vieraaksi, mutta tervetulleeksi, pääasiassa dosenteista ja professoreista koostuvassa porukassa, jossa osaamista käsiteltävästä aiheesta oli yhteensä lukuisten tutkimus- ja työvuosikymmenten verran. Näytönastekatsauksien tekovastuuta jaettaessa menin kysymään, mitä tiedetään somaattisten sairauksien aiheuttamasta riskitekijävaikutuksesta ja kas, sain tehtäväkseni selvittää asian. Paraskin asiantuntija!

Olin kuitenkin myöhemmin tyytyväinen tästä suun avaamisestani. Duodecimin asiantuntevan informaatikon tekemät kirjallisuushaut tuottivat sähköpostiini kiintoisaa tarkasteltavaa, josta sittemmin syntyi pienimuotoinen lisätietoaineisto suositukseen. Vaikka en näytönastekatsauksia laatinutkaan, pääsin mukaan uusille Käypä Hoito –työryhmän jäsenille tarkoitettuun ”nakkipajaan” ja opin, miten tutkimusten näytön astetta arvioidaan.

Varsinaista suositustekstiä työstettäessä tärkein roolini taisi olla esittää “tyhmiä” kysymyksiä ja tarkastella asiaa perusterveydenhuollon lääkärin arjesta käsin – löytyvätkö keskeiset asiat helposti ja loogisesti oikeiden otsikoiden alta, onko työnjako eri toimijoiden välillä selkeästi kuvattu ja perusterveydenhuollon resurssit huomioiva. Jos jokin ei ollut minulle ymmärrettävää, on mahdollista, ettei se olisi sitä muillekaan lukijoille perusterveydenhuollossa. Ilahduttavaa ja tärkeää oli, että kokemuksiani terveyskeskuksen ja yhteispäivystyksen arjesta arvostettiin ja tiiviissä kokoustahdissakin kommenteilleni ja kysymyksilleni oli aikaa. Edustammehan me yleislääkärit suositusten keskeisintä kohderyhmää ja sitä näkökulmaa, josta suositusta jatkossa luetaan.

Perusterveydenhuollon neuvottelukunta jatkossa tukena

Nykyisellään Käypä hoito –työhön osallistuvilla perusterveydenhuollon edustajilla on tukenaan myös vuoden alussa toimintansa aloittanut Käyvän hoidon Perusterveydenhuollon neuvottelukunta, joka voi esimerkiksi olla apuna keskeisten ydinkysymysten määrittelyssä, tukea työryhmien yleislääkärijäseniä suosituksen parissa tehtävässä työssä sekä kommentoida valmisteilla olevia suosituksia. Leveämmät hartiat keventävät yksittäisen työryhmän jäsenen taakkaa, vaikkakaan eivät tärkeitä yleislääkärijäseniä voi korvata, koska neuvottelukunta kokoontuu vain 3−4 kertaa vuodessa. Perusterveydenhuollon neuvottelukunnan puheenjohtaja Raija Sipilä tai sihteeri Ilona Mikkola (sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi at duodecim.fi) kertovat mielellään lisää.

Alkaviin Käypä hoito -työryhmiin etsitään usein yleislääkärijäseniä. Nyt on oiva hetki hypätä mukaan Käypä hoito -työhön!


Aino Joensuu
Yleislääketieteen erikoislääkäri
Keusote