’Sällan bota, ofta lindra, alltid trösta’

Orden, som tillskrivits den västerländska medicinens urfader Hippokrates, känns aktuella ännu 2400 år efter hans död. Har människans grundbehov verkligen inte ändrat? Den moderna medicinens segertåg är betydligt kortare, ca 100 år. Dina mor- eller farföräldrar minns säkert en tid, då det bästa som kunde hända en människa med kräfta eller slaganfall var en snabb …