Töihin lastentaudeille suorittamaan erikoistumista

Olen terveyskeskustyössä erityisen kiinnostunut lastenneuvolatyöstä, joten olin päättänyt, että ainakin lastentaudeilla olisi hyvä käydä erikoistumisen aikana. Terveysasemilla käy myös suhteellisen vähän lapsipotilaita väestöön nähden, koska pääkaupunkiseudulla niin monella perheellä on lapsivakuutus, jonka turvin he käyvät yksityisellä. Sain peruutuspaikkana lastentaudeilla 6 kuukauden jakson, joka alkoi joulukuussa 2020. Otin jakson ilomielin vastaan.

Pari kuukautta ennen jakson alkua sain sähköpostitse kattavan akuuttipediatrian perehdytysoppaan. Akuuttipediatrian jaksoon kuuluu työskentelyä Uuden lastensairaalan (ULS) eri päivystyssijoituksissa, Jorvin sairaalan lastenpäivystyksessä,  lastentautien vuodeosastoilla ULS:ssa ja Jorvissa, yleispediatrian poliklinikalla työskentelyä ULS:ssa/Jorvissa, lastenneurologian poliklinikalla työskentelyä ULS:ssa, lastenkirurgian päivystyskontrollipoliklinikalla ja murtumakontrollivastaanotolla työskentelemistä ULS:ssa. Kun selasin perehdytysoppaan läpi, päällimmäinen tunne oli sekavuus, koska työskentelypisteitä tuntui olevan niin paljon, ja jokaiseen sijoitukseen oli omat perehdytysohjeet. Kuitenkin käytäntö osoitti, että eri sijoituspisteet tukivat toisiaan, ja niissä saattoi törmätä toisista paikoista tuttuihin senioreihin ja kollegoihin. Lopulta oli vain mahtavaa päästä niin moneen eri pisteeseen töihin.

Jo alusta asti kävi selväksi, miten mahtava yhteishenki akuuttipediatrian jaksoa suorittavien kesken vallitsi. Akuuttipediatrian jaksoa oli suorittamassa yle-erikoistuvien lisäksi myös lastentautien, lastenneurologian ja akuuttilääketieteen erikoistuvia.  Meitä oli hieman vaihteleva määrä, noin 15. Apua ja vertaistukea saa muilta akuuttipediatrialaisilta helposti. Meillä oli myös Whatsapp-ryhmä, jossa saattoi helposti kysyä asioista.

Uuden Lastensairaalan ja Jorvin päivystyspisteessä

ULS:n päivystyksessä sijoituspisteitämme olivat haastavampien lastenkirurgisten päivystyspotilaiden tutkiminen ja hoito yhdessä lastenkirurgietupäivystäjän kanssa, helpompien pediatristen ja lastenkirurgisten päivystyspotilaiden hoitaminen sekä päivystyskontrollipoliklinikan pitäminen.  Jorvin päivystyksessä tehtävänä oli helpompien pediatristen ja kirurgisten päivystyspotilaiden hoitaminen sekä pediatrisen päivystyskontrollipoliklinikan pitäminen. Sekä ULS:n että Jorvin päivystyksessä on päiväsaikaan aina paikalla myös seniori (ULS:ssa useampikin) sekä lastentautien erikoistuva. Konsultointikynnys on matala. Seniorit auttoivat mielellään, ja oletuskin oli, että konsultoisimme herkästi.

Vuodeosastolla

Oma vuodeosastosijoitukseni oli Jorvin lastenosastolla, lisäksi olin myös muutaman yksittäisen päivän ULS:n vuodeosastolla. Osastolla omia potilaita ei ollut liian paljon, ja seniorin kanssa käytiin suunnitelma läpi jokaisen potilaan osalta. Seniori tuli myös mielellään mukaan tarkastamaan statuslöydöksiä, kuten kuuntelemaan sydämen sivuäänen. Jorvin osastolla oli hoidossa potilaita mm. obstruktion, laryngiitin, muiden hengitystieinfektioiden, osteomyeliitin, pyelonefriitin ym. infektioiden sekä laihuushäiriön takia. Aika ajoin oli itkuisia vauvoja seurannassa. Diabetespotilaita me akuuttipediatrialaiset emme hoitaneet.

Poliklinikkajaksolla

Yleispediatrian poliklinikkajaksosta pidin erityisen paljon. Jaksoni aikana vastaanotolle oli valikoitunut monipuolisesti erilaisia potilasryhmiä, kuten obeeseja potilaita, astma- ja allergiapotilaita, erilaisia vatsavaivoja, erilaisia yleisoireita ja kasvun pulmia, päivä- ja yökastelu- sekä tuhrimisvaivaisia sekä jokunen keliakiaensikäynti- ja kontrolli sekä hypotyreoosikontrolli. Aamulla päivän potilaat käytiin läpi yhdessä erikoislääkärin kanssa etukäteen, japäivän aikana pystyi pienellä kynnyksellä konsultoimaan tarvittaessa. Poliklinikalla tehtiin tiivistä yhteistyötä hoitajien sekä tarvittaessa erityistyöntekijöiden kuten uroterapeutin kanssa. Polijakso oli yleislääkärille todella hyödyllinen.

Lastenneurologian polilla

Myös lastenneurologian poliklinikkajakso antoi eväitä etenkin neuvolatyöhön. Valitettavasti jakso oli minulla vain vajaan parin viikon mittainen. Potilasryhmiä vastaanotolla olivat mm. kiihtyvä päänkasvu, hidas liikkumaan oppiminen, varvastus, eri-ikäiset päänsärkypotilaat sekä erilaiset kohtausoireet. Muutaman kerran sain pitää yhteisvastaanottoa fysioterapeutin kanssa, ja oli todella opettavaista katsoa, kuinka fysioterapeutti tutkii pienten lasten liikkumista. Myös lastenneuron polilla päivän potilaat käytiin aamulla yhdessä seniorin kanssa, ja päivän mittaan sai tarvittaessa konsultoida, ja seniori tuli tarvittaessa käymään vastaanotollani. Yhteistyö neuron polin hoitajaparin kanssa oli myös sujuvaa. Sekä yleispediatrian että lastenneurologian polilla oli yleensä neljä vastaanottoaikaa päivässä sekä jokunen puhelu. Työmäärä oli sopiva.

Lastenkirurgiaa

Kirurgian sijoituksessa ollessa sai parina päivänä käydä seuraamassa lastenkirurgian erikoislääkärin tai erikoistuvan poleja. Itse pääsin seuraamaan kampurajalkapolia, mikä oli todella opettavaista. Kirurgian sijoitukseen kuului päivystyksessä työskentelyn lisäksi murtumakontrollipoliklinikalla työskentelyä ja röntgenlausuntojen tarkastamista. Opin akuuttipediatrian jaksolla todella paljon kirurgian puolen asioita, joista on hyötyä myös aikuisia hoitaessa, kuten palovammojen arviointia ja hoitoa.

Neonatologiaakin

Neonatologian jaksolle mahtuu mukaan vain osa akuuttipediatrian jaksoa suorittavista. Itse olin onnekas ja pääsin jaksolle. Neonatologialla seniori opetti kädestä pitäen tarkastamaan vastasyntyneitä, ja pian tarkastuksia sai alkaa tehdä yksin. Senioria oli kuitenkin helppo konsultoida, ja tulikin konsultoitua paljon ja pyydettyä häntä kontrolloimaan vielä esimerkiksi lonkkia tai katsomaan ihomuutoksia. Neonatologialla työskentelyyn kuului myös iltapäivisin synnytyssairaalan jälkipoliklinikan pitäminen, jonne tuli mm. varhain kotiutuneita vauvoja uuteen lääkärintarkastukseen. Jaksolla pääsi myös opettelemaan BCG-rokotteiden antoa pariviikkoisille vauvoille, mikä oli mukavaa vaihtelua.

Kokemus lastenpäivystyksestä

Päivystyksiä akuuttipediatrian jaksolla oli minulla tyypillisesti kolmesta viiteen kuukaudessa. Paikalla on päivystysaikaan myös pediatrian erikoistuva, lastenkirurgian erikoistuva sekä lastenneurologian erikoistuva. Klo 22−08 meidän akuuttipediatrialaisten tehtävänä oli myös katsoa yle-tason lapsipotilaat, kun yle-päivystäjät olivat poistuneet talosta. Meillä oli myös satunnaisesti iltojen tai viikonloppupäivien yle-päivystysvuoroja ULS:ssa, jos vuoroja oli jäänyt täyttämättä.

Päivystäessä minulla oli aina turvallinen olo, sillä konsultoiminen oli helppoa enkä ollut koskaan yksin. Lastenpäivystyksen sairaanhoitajat ovat erittäin ammattitaitoisia, mikä helpotti työtä paljon. Päivystyksen potilasmäärät olivat kuulemma jaksoni aikana koronaepidemian takia selvästi vähäisempiä kuin yleensä, joten en aivan tiedä, millaista päivystyksessä epidemian ulkopuolella on ollut. Oma kokemukseni oli, että työmäärä päivystäessä oli yleensä sopiva, ja syömässä ehti hyvin käydä.

Päivystystoiveet ja epätoiveet otettiin hyvin huomioon −  omat toiveeni toteutuivat aina. Myös toiveeni aktiivivapaista ennen yöpäivystyksiä toteutuivat todella hyvin ennen sitä, kun meille kaikille alettiin rutiinisti laittaa aktiivivapaa ennen yövuoroa.

Paljon koulutuksia

Yksi ehdoton huippupuoli akuuttipediatrian jaksolla olivat koulutukset. Joka aamu oli jokin koulutus: maanantai- ja keskiviikkoaamuisin koko ULS:n yhteinen koulutus, tiistaisin akuuttipediatrialaisten oma seniorin pitämä koulutus, torstaisin yleensä radiologin pitämä röntgenkuvien tulkintakoulutus ja perjantaisin oma journal clubimme, johon puolen vuoden jakson aikana minäkin tein esityksen kaksi kertaa. Toinen esitykseni oli potilastapauspohjainen ja toisessa esittelin itse valitsemaani tieteellistä artikkelia akuuttipediatrian alalta. Meiltä myös kysyttiin toiveita koulutusten suhteen. Yksi akuuttipediatrialainen oli vastuussa koulutusten järjestämisestä, joten koulutustoiveita oli helppo esittää.

Lisäksi pääsin jakson aikana hyvin ulkopuolisiin koulutuksiin, itse asiassa kaikkiin joihin pyysin. Sain myös osallistua yhteen HUS:n omaan koko päivän koulutukseen lasten hätätilanteista, jossa simulaatiotilanteessa pääsi harjoittelemaan ensiapu- ja elvytystaitoja. Koulutus oli mahtava.

Palautetta

Jaksoon kuului oman tutorseniorin kanssa pidetyt alku-, väli- ja loppukeskustelut. Lisäksi jakson aikana tuli pyytää senioreilta viikkopalautteita sekä pyytää senioreja joku kerta seuraamaan omaa potilaan tutkimista. Näistä sai hyödyllistä palautetta ja kannustinta omaan työhön ja huomiota siihen, missä olisi hyvä kehittää osaamistaan.

Suosittelen!

Puolen vuoden jakso akuuttipediatrialla oli erittäin opettavainen ja hyödyllinen sekä mukava. Sen lisäksi että opin paljon tietoja ja taitoja, tutustuin myös moniin mukaviin kollegoihin. Sekä seniorit että erikoistuvat kollegat olivat järjestään todella mukavia, kollegiaalisia ja avuliaita. Päivystystaakka oli kohtuullinen. Voin lämpimästi suositella akuuttipediatrian jaksoa kaikille yleislääketieteeseen erikoistuville!

Anna Scherleitner
LL, yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri,  Espoo

Koulutusjaksosta tiiviisti

Akuuttipediatrian koulutusjaksolla koulutetaan erikoistuvia lääkäreitä lastentautien, yleislääketieteen, akuuttilääketieteen ja lastenneurologian erikoistumista varten. Koulutus hyväksytään erikoistumisopintoihin 6−12 kk riippuen alasta. Vuodeksi 2022 yleislääketieteen erikoistumista varten on tarjolla 10 erikoistumispaikkaa, 4−6 kk mittaisina. Tarjoamme kaikille hyvää erikoislääkärin tukea eikä päivystysaikana tarvitse päivystää yksin vaan pediatrian, neurologian ja kirurgian etupäivystäjät ovat myös päivystämässä. Lisäksi pediatrian takapäivystäjä on illalla pitkään päivystyksessä tukemassa. Jaksolla panostetaan laadukkaaseen osaamisperustaiseen koulutukseen, ohjaukseen ja arviointiin. Jokainen uusi lääkäri saa oman erikoislääkärimentorin. Arkiaamuina on työpaikkakoulutusta ja ulkopuolinen koulutus mahdollistetaan.

Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin (mikael.kuitunen@hus.fi)! Voit tulla myös paikan päälle tutustumaan ja tapaamaan meitä. Lisätietoja jaksosta.

Mikael Kuitunen
Dos., Lastentautien ja lastenallergologian erikoislääkäri, '
osastonylilääkäri, Lasten ja Nuorten Sairaudet.