Yle-erikoistuvana kirran jaksolla

”Jakso antoi eväitä paitsi tutkia kirurgisia potilaita, niin myös hahmottamaan pääkaupunkiseudun hoidon porrastusta ja eri yksiköiden toimintaa paremmin.”

Maaliskuussa 2019 huomasin viestin peruutuspaikasta Meilahden gastrokirurgialla ajaksi 1.7.-31.12.2019. Olin jo sopinut töitä elokuuhun asti, joten kysyin mahdollisuudesta hakea jaksoa neljälle kuukaudelle 1.9.-31.12. Muita hakijoita ei ilmeisesti ollut, joten sain jakson. Jakson kuvauksessa luki, että tutkitaan gastrokirurgisia potilaita päivystyksessä ja päivystysosastolla. Lisäksi kerran viikossa olisi proktologisia potilaita poliklinikalla erikoislääkärin ohjauksessa.

Oma taustani ennen jaksoa: Ennen valmistumista yksi kesä terveyskeskuksessa ja yksi kesä kaupunginsairaalassa sekä 1 kk amanuenssuurit Töölön tapaturma-asemalla ja Meilahden keuhkosairauksilla. Työkokemusta terveyskeskuksesta noin 3 vuotta, silmätaudeilta noin 6 kk, ihotaudeilta 5-6 kk ja noin kerran viikossa yleislääkärin vastaanottoa yksityisellä puolella. Lisäksi tutkimustyötä.

Aloitustapaaminen sovittiin heti 2019 keväälle, kun jakso oli minulle myönnetty. Sain silloin yleiset ohjeet. Oppimistavoitteita asetettiin kaksi: vatsan tutkiminen ja proktologisten potilaiden hoitaminen.

Konsultaatiotukea kaikissa sijoituspisteissä

Aloitin työt syyskuussa ja kaikki tunnukset toimivat heti. Olin syyskuun päivystyksessä, lokakuun alusta marraskuun alkupuolelle päivystysosastolla ja loppuajan jälleen päivystyksessä. Päivystyksessä oli jakson silloisesta kuvauksesta poiketen lisäksi urologisia ja verisuonikirurgisia (sekä thorax-kirurgisia) potilaita, mikä oli yleislääketieteeseen erikoistuvan kannalta positiivinen yllätys, sillä sain laajempaa kokemusta ja harjoittelua.

Päivystyksessä oli useimmiten gastrokirurgian erikoislääkäri paikalla, jota pystyi konsultoimaan. Hän aina auttoi mielellään. Muiden erikoisalojen ja erityisosaamisen konsultit olivat puhelimen päässä hyvin saavutettavissa. Kun erikoislääkäriä ei ollut, niin paikalla ollut kokenein erikoistuva auttoi konsultaation tarpeessa. (Meilahden kirurgian erikoistuvat ovat kokeneita, sillä ovat tyypillisesti olleet ennen sinne siirtymistään useamman vuoden töissä keskussairaalassa.) Kertaakaan en kokenut, että olisin jäänyt yksin kysymysteni kanssa.

Päivystysosastolla kiersin erikoislääkärin kanssa ja hän oli hyvin konsultoitavissa. Opetus oli myös osastolla hyvää. Päivystysosaston leikkauksia joutui odottamaan haastavan leikkaussalitilanteen vuoksi. Muutamia leikkauksia olin seuraamassa ja yhdessä umpparileikkauksessa tähystyskameran kanssa osallisena.

Proktologian perustaidot haltuun

Jakson kuvauksessa proktologiaa oli tarkoitus olla kerran viikossa. Prokto-päiviä oli syksyn aikana noin kerran kahdessa viikossa, mikä barronisaation oppimisen kannalta oli riittävä. Toki useampi toisto jättäisi aina vahvemmat muistijäljet. Tähän tietysti vaikuttaa myös tulleet lähetteet ja potilaiden riittäminen. Ymmärtääkseni pukamavaivat ovat hoitoon pääsyn kannalta olleet haastavia pääkaupunkiseudulla ja siihen tämä proktologia vastannee hyvin.

Barronisaatio ei ole vaikea, mutta kynnys tehdä ilman opetusta voi olla suuri. Uskon, että pystyn opettamaan muita kollegoja perusterveydenhuollossa ja ainakin tekemään itse. Prokto-päivät myös opettivat ylipäätään peräaukon vaivojen tutkimista ja siitä näkökulmasta niitä voisi ollakin kerran viikossa (kaikki peräpukamalähetteet eivät olleetkaan peräpukamia vaan esimerkiksi fissuuroita).

Iltapäivystystä muiden kanssa

Jaksoon kuului iltapäivystystä noin kerran viikossa. Tällöin työpäivän jälkeen päivystys jatkui klo 21 asti. Paikalla oli samassa kansliassa aina molemmat yön etupäivystäjät iltapäivystäjän lisäksi. Iltapäivystäjän tehtävänä oli hoitaa päivällä kesken jääneitä potilaita loppuun. Usein näissä oli selvät suunnitelmat ja odotettiin laboratoriokokeiden ja kuvantamistutkimusten valmistumista. Lisäksi talossa oli useita muita päivystäjiä. Iltapäivystyksen aikana konsultaatiot toimivat myös hyvin.

Säännöllistä toimipaikkakoulutusta

Toimipaikkakoulutusta oli hyvin: viikossa kaksi noin 30 min rtg-meetingiä, yksi 30 min erikoistuvan pitämä esitys ja yksi 30 min erikoislääkärin esitys. Lisäksi kerran kuukaudessa M&M-meeting. Rtg-meetingeissä radiologi oli kerännyt edellisen päivän ja yön kuvista opettavaiset ja anamneesin kertoi potilaan tutkinut lääkäri eli välillä tässä pääsi itsekin ääneen. Muut aamukoulutukset oli ennakkoon tehty ja niitä oli mielenkiintoista seurata.

Yleisarvio 

Koin, että suhtautuminen minuun yleislääketieteeseen erikoistuvana oli lähes poikkeuksetta hyvin myönteistä sekä erikoislääkärien että erikoistuvien ja myös hoitajien suunnalta. Moni alkoi spontaanisti opettamaan asioita laajemminkin kuin vain esittämäni kysymys olisi vaatinut.

Kokonaisuutena olen tyytyväinen jaksoon, siitä jäi positiivinen fiilis. Oppimistavoitteet vatsan tutkiminen ja proktologia toteutuivat hyvin. Suosittelen ehdottomasti jaksoa muillekin yleislääketieteeseen erikoistuville. Todennäköisesti jaksosta saa enemmän irti, jos on ehtinyt olla ainakin pari vuotta muualla töissä tai vaihtoehtoisesti on aiempaa kokemusta kirurgialta. 4 kk jakso oli oppimisen kannalta riittävä, joskin 6 kk jaksolla oppisi enemmän. Työn sujuminen tuntui lisääntyvän selvästi jakson loppua kohden, kun asiat ja käytännöt alkoivat olla tutumpia. Jakso antoi eväitä paitsi tutkia kirurgisia potilaita, niin myös hahmottamaan pääkaupunkiseudun hoidon porrastusta ja eri yksiköiden toimintaa paremmin.

Niko Perttilä 
LT, yleislääketieteeseen erikoistuva 
Helsinki