Biopankki kaipaa lisää talletuksia

Biopankkitoiminnassa näytteenantajalta pyydetään suostumus siihen, että hänen biologisia näytteitään voidaan käyttää jatkossa erilaisiin tieteellisiin tutkimuksiin.  Nämä ns. biopankkitutkimukset käyvät läpi lupaprosessin eettisine arvioineen ja tietoturvatarkasteluineen.  Yksittäisen potilaan näyte voi siis hyödyttää useita tutkimuksia ja tutkimukset voivat käyttää edellisessä tutkimuksessa saatuja näytteiden analyysituloksia. Vanha malli puolestaan on se, että jokainen tutkija erikseen pyytää potilaalta luvan ja näytteet vain omaan tutkimukseensa.  Tutkimuskohtaisten näytekeräysten haasteet tulivat esiin viimeksi nyt epidemian aikana, kun kiivaimmassa vaiheessa HUSissa oli aluillaan jopa kolmekymmentä koronatutkimusaihiota, jotka olisivat potilaan näkökulmasta aiheuttaneet valtavan suostumusasiakirjanivaskan ja räkillisen näyteputkia.  Onneksi tutkijat yhdistivät voimiaan ja myös biopankkiin saatiin kerättyä näytteitä, ja näin tästäkin osasta kriisiä selvittiin.

Lisää näytteitä tarvitaan

Näytteiden kerääminen biopankkiin on siis tutkimuksen ja näytteenantajan kannalta hyvä idea.  Hyväkään idea ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan skaalautumista, jotta saadaan aikaan vaikuttavuutta.   Helsingin Biopankki kaipaakin lisää suostumuksia ja näytteitä potilailta, koska tutkijat ovat vihdoin löytämässä biopankin tarjoamat mahdollisuudet ja hyödyt.  Viime vuonna Helsingin Biopankin tutkimuskyselyiden, ns. esiselvitysten, määrä yli tuplaantui ja samoin kaksinkertaistuvat tutkijoille tehdyt aineistoluovutukset.  Tällä hetkellä biopankista toimitetaan keskimäärin kerran viikossa näytesetti niihin liittyvine datoineen eri tutkimuksiin. Olisi hienoa, jos jo perusterveydenhuollossa voitaisiin informoida potilasta mahdollisuudesta osallistua biopankkitoimintaan.  Helpoimmillaan tämä tapahtuu ohjaamalla potilas antamaan sähköinen suostumus, jonka jälkeen biopankkinäyte otetaan seuraavan laboratoriokäynnin yhteydessä.

Helsingin Biopankki auttaa täsmälääketieteen kehityksessä

Yhä yksilöllisemmät diagnoosi- ja hoitomuodot kehittyvät ja tulevat käyttöön potilaiden ja terveydenhoidon ammattilaisten hyödyksi tutkimuksen kautta.  Suurimpia ja myös kansainvälisesti katsoen merkittäviä käynnissä olevia tutkimusprojekteja, joita Helsingin Biopankki tukee, ovat FinnGen ja iCAN.  FinnGenistä jo saadut tulokset tarkentavat merkittävästi käsitystämme geenien vaikutuksesta eri sairauksiin.  iCAN-projektin myötä ja yhteistyössä eteläisen syöpäkeskuksen (FICAN) kanssa kerrytetään useita tuhansia HUSin syöpäpotilaiden näytteitä molekyyliprofilointiin. Tietoa voidaan käyttää paitsi tutkimushank­keissa myös rekrytoitaessa potilaita kliinisiin lääketutkimuksiin.

Helsingin Biopankki täyttää tänä vuonna vasta viisi vuotta.  Toiminta on siis voimakkaassa kehitysvaiheessa ja kaipaamme siihen lisää tukea alueemme terveydenhoidon toimijoilta näytevarannon kasvattamiseksi.  Biopankkimme väestöpohja käsittää noin 40% suomalaisista, koska myös Kymsote, Eksote ja PHHYKY kuuluvat Helsingin Biopankin omistajiin HUSin ja Helsingin Yliopiston lisäksi. Jatkamme tuellanne työtä yksilöllisen lääke­tieteen hyväksi ja pyrimme siihen, että yhä useampi tutkija käyttäisi palveluitamme jatkossa. Tavoittelemme myös sitä, että biopankkien hyöty nähtäisiin ja ymmärrettäisiin laajasti kansalais­ten ja terveydenhuollon piirissä.

Eero Punkka

TkT, Helsingin Biopankin johtaja