Annika Franzén

Annika Franzén utbildar och handleder blivande allmänmedicinska specialister.

Näytä kirjoitukset ›

Anni Peura

Anni Peura on koulutusylilääkäri ja lääkärikouluttajien valmennusten vetäjä. Omin sanoin: "Humaanin opettajuuden puolestapuhuja"

Näytä kirjoitukset ›

Arja Helin-Salmivaara

Arja Helin-Salmivaara on ylilääkäri, jonka sydäntä lähellä on erikoislääkärikoulutus.

Näytä kirjoitukset ›

Helena Liira

Helena Liira on terveyden edistämisestä innostunut ylilääkäri, joka etsii keinoja tutkitusta tiedosta ja pyrkii saamaan liikkeelle terveyttä tuottavia aaltoja.

Näytä kirjoitukset ›

Kaisu Pitkälä

Kaisu Pitkälä on professori, joka on kehittänyt ja tutkinut ikäihmisten erilaisia lääkkeettömiä hoitomuotoja. Hänen keskeiset kiinnostuksen kohteensa ovat ammattilaisten osaaminen, potilaiden autonomia ja heidän kokonaisvaltainen kohtaamisensa.

Näytä kirjoitukset ›

Katrimaija Luurila

Katrimaija Luurila suunnistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen maastoissa. Erityisesti elintapoihin sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden työkykyyn liittyvät rastit pysäyttävät hänet miettimään, tutkimaan sekä suuntamaan eteenpäin auttamisen halu kompassinaan.

Näytä kirjoitukset ›

Laura Suojanen

Laura Suojanen, kehittämispäällikkö, joka syttyy uuden luomisesta tiedettä ja käytäntöä yhdistäen. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä, joka uskoo digitaalisuuden tuovan uusia mahdollisuuksia tukea ihmisten käyttäytymismuutoksia yksilön ja yhteiskunnan hyväksi.

Näytä kirjoitukset ›

Lena Thorn

Lena Thorn toimii ylilääkärinä HUS Perusterveydenhuollon yksikössä sekä professorin sijaisena Helsingin yliopistossa v. 2020. Taustaltaan hän on terveyskeskuslääkäri ja diabetesvastuulääkäri. Tutkimustyö diabeteksen saralla ja lääkäreiden kouluttaminen on kulkenut kliinisen työn rinnalla jo useamman vuoden ajan.

Näytä kirjoitukset ›

Maija Hartikainen

Maija Hartikainen on erikoisuunnittelija, joka koordinoi ja kehittää yleislääketieteen ammatillisen jatkokoulutuksen saralla. Humanistisella twistillä tietenkin.

Näytä kirjoitukset ›

Merja Laine

Merja Laine kouluttaa ohjaaja- ja kouluttajalääkäreitä. Hän suunnittelee myös tulevan erikoislääkärikoulutuksen uudistuksen toteuttamista yleislääketieteen puolella.

Näytä kirjoitukset ›

Paula Häkkänen

Paula Häkkänen (LL, ETM, Nuorisolääkäri) toimii HUSin Perusterveydenhuollon yksikön Terveyden edistämisen vs. ylilääkärinä sekä Helsingin kapungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärinä.

Näytä kirjoitukset ›

PeTe-blogi Vierailija

Kirjoittajina vierailevia tähtiä HUSin perusterveydenhuollon yhteistyöverkostoista.

Näytä kirjoitukset ›