Edistetään suun terveydenhuollon eri toimijoiden välistä saumatonta yhteistyötä – potilaan parhaaksi!

Potilaan kohdatessa vakavan yleissairauden, ei rahaa ja voimia välttämättä riitä hammas- ja suusairauden hoitoon, kun potilaan elämä mennee uusiksi sairautta vastaan taistellessa. Suun infektiofokuksilla on merkitystä moneen yleissairauteen ja sen hoitoon.  Suun tai hampaiston tulehdus voi ylläpitää matala-asteista tulehdusta elimistössä.

Potilaan hoidon pitäisi tapahtua potilaan näkökulmasta katsottuna kokonaisena jatkumona. Tähän on vielä matkaa. Erilliset tietojärjestelmät ja organisaatioiden väliset rajat luovat omat haasteensa. Potilaiden saumatonta hoitoa voidaan kuitenkin hoitoketjujen avulla edistää.

Hoitoketjut yhtenä väylänä potilaiden saumattomien palvelujen kehittämiseen

Terveysportissa ja Hammaslääkärilehdessä on julkaistu hoitoketjuja munuaistautia, sydänsairautta, syöpäsairautta sekä osteoresorptiivisen lääkehoitoa saavien potilaiden suusairauksien hoitoa koskien. Myös uusia hoitoketjuja tullaan julkaisemaan. Toiveena on, että hoitoketjuja ja niiden kokonaisuutta edistetään myös tulevilla Hyvinvointi- ja terveysalueilla.

Samalla kun nykyistä Sote-järjestelmää ollaan uudistamassa, käynnissä on useita samanaikaisia demografisia muutoksia, kuten väestön ikääntyminen, muuttoliike maan sisällä ja maan rajojen yli –  muutosta tarvitaan. Työtä on paljon, rahaa tähän uudistukseen vähemmän. Sote-rahoituksen tarvekriteereissä suu-ja hammassairaudet, tosin monet muutkin sairaudet, on jätetty huomioimatta. 

Palvelujen integraatiota perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon välillä tulee edistää

Pieni osa terveydenhuollon asiakkaista käyttää merkittävän osan terveydenhuollon resursseista. Tuoreen julkaisun  (Salusjärvi et al.) mukaan viisi prosenttia potilaista olivat samoja, jotka käyttivät paljon sekä perusterveydenhuollon että suun terveydenhuollon palveluja (>10 käyntiä). Ilmiön kansataloudellinen merkitys on huomattava, mikäli runsaalla palvelujen käytöllä ei saavuteta vastaava terveyshyötyä. 

Paljon palveluja käyttäville tai palveluja paljon tarvitseville olisi rakennettava toimivat palvelupolut yhteistyössä muiden sote-toimijoiden kanssa. 

Toivon, että jatkossa suun terveydenhuollon hoitoketjuja edistetään perusterveydenhuollossa muun terveydenhuollon rinnalla. Yhteistyön merkitys niin suun terveydenhuollon toimijoiden kesken kun integraatio samanarvoisena muuhun terveydenhuoltoon on tärkeää. Uudistusta tehtäessä suu-ja hammassairauksien hoito tulisi nähdä yhtä tarpeelliseksi muun terveydenhoidon kanssa.

Vuoropuhelua eri foorumeilla tulee parantaa ja palveluintegraatiota perus- ja erityistason välillä edistää – potilaiden parhaaksi!

Hellevi Ruokonen
Hallinnollinen ylilääkäri
Ylihammaslääkäri
HUS Pää- ja kaulakeskus

HUS-alueen suun terveydenhuollon johtajaryhmän Pj.