HUS Hyvä kierre -projektina loppui, verkostot jatkavat – mutta miten?

Vuosina 2019–2023 toiminut HUS Hyvä kierre –projekti on päättynyt, mutta siinä syntyneet verkostot jatkuvat. Kiitos toimintamallille, joka antoi viitekehyksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) monialaiseen ja -ammatilliseen yhteistyöhön sote-uudistuksen ollessa kehitteillä ja ottaessaan ensi askelia. Elinkaarensa aikana projekti kokosi Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ammattilaisia, asiantuntijoita, organisaatioita ja järjestöjä yhteen. Verkostotoiminta teemaverkostoineen (tupakoimattomuuden ja nikotiinittomuuden edistäminen, lihavuuden ehkäisy ja hoito, pitkäaikaistyöttömien palvelut, lasten ja nuorten hyvinvointi sekä kaatumisten ehkäisy) on vakiinnuttanut paikkansa hyvien käytäntöjen ja vaikuttavien toimintamallien jalkauttamisen tukena sekä yhteistyön vahvistamisessa ja se tulee jatkumaan Hyvä kierre -verkostona osin uudistuvin teemoin. Mutta, miksi ihmeessä hyvää sekä toimivaa on uudistettava ja kuka päättää miten?

Vertaistukea tarjoavaa yhteistyötä tarvitaan

Verkostot toimivat aina jossain ympäristössä, jonka kanssa ne ovat vuorovaikutuksessa. Sote-uudistus on muuttanut myös Hyvä kierre -verkoston toimintaympäristöä hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Siksi on luontevaa arvioida verkoston toimintaa uudessa monialaisessa hyte-työn ympäristössä. Meneillään olevan sote-uudistuksen tavoite on painopisteen siirtäminen korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin. Tavoite on tärkeä niin inhimillisesti, taloudellisesti kuin kestävän kehityksenkin näkökulmasta. Tarvitaan kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä, jotta tähän tavoitteeseen päästään.

 

Kuva: Microsoft-365 kuvapankki

Sote-ammattilaiset työskentelevät ja kehittävät työtään kansallisten tavoitteiden ja arjen realismin ristipaineessa. Työn pitovoimaa sekä uusia tekijöitä tarvitaan yhä vahvemmin. Yhteiskunnan toimintojen, ministeriöiden, hyvinvointialueiden, kuntien, ammattikuntien ja kansalaisten välisen vuoropuhelun lisäksi tarvitaan aitoa, vertaistukea tarjoavaa yhteistyötä sote-ammattilaisten kesken. Samaa ei kannata kehittää kaikkialla yksin ja erikseen. Yhdessä tehden myös opitaan toisilta ja siten hyvät toimintamallit siirtyvät alueelta toiselle.

Tärkeää on ollut visiointi siitä, mitä verkostomainen yhteistyö voisi jatkossa parhaimmillaan olla. Mitä mahdollisuuksia se toisi ammattilaisen ja kansalaiselle tuotetun palvelun näkökulmasta? Verkostotyössä arviointia on tehtävä myös sen suhteen, onko verkosto saavuttanut tavoitteensa, onko verkoston jäsenten hyte-osaaminen kehittynyt kuten on toivottu, onko vaikuttavien toimintamallien implementaatiota tapahtunut, ja ovatko teemaverkostot tavoittaneet kohderyhmäänsä halutulla tavalla.

Kehittyvä verkosto osaa uudistua

Syksyllä 2023 tehdyn Hyvä kierre -verkostokyselyn ja käytyjen sidosryhmäkeskustelujen (mm. uusimaatasoinen hyte-ryhmä ja alueiden hyte-vastuuhenkilöt) mukaan, Hyvä kierre -teemaverkostot koetaan edelleen tärkeiksi hyte-työssä ja verkostotoiminnan tulisi jatkua. Kyselyssä verkoston hyöty nähtiin vahvasti oman ammatillisen osaamisen vahvistamisessa, kehittämistyön tukena ja vertaistukena sekä verkostoitumisen ja yhteistyön foorumina eri sektorien välillä. Kysyttäessä millainen olisi toimiva verkostomalli, nykyiset teemaverkostot saivat reilulta puolelta vastaajista kannatusta. Myös tarvetta ja ehdotuksia teemojen uudistamiseen nousi esiin syksyn kyselyissä ja keskusteluissa. Verkostokyselyssä neljäsosa puolsi nykyisten kaltaisia teemaverkostoja muilla teemoilla ja kolmannes tietyn ajoin vaihtuvilla teemoilla. Kohdennettu teema tiiviisti ja ajantasaisesti käsiteltynä uusimaatasoisessa verkostossa summaa kuvaa toimivasta hyte-verkostosta.

 

Kuva: Microsoft-365 kuvapankki

Verkostomainen työskentely ei ole ainoastaan foorumi hyte osaamisen vahvistamiseksi, vaan tapa tutustua saman kiinnostuksen jakaviin ihmisiin. Vaikka Hyvä kierre -verkoston teemoja vaihtuisikin, niin jo muodostuneet jäsenten väliset verkostot eivät katoa, sillä keskinäinen tunteminen ja luottamus, jotka ovat verkostotyön ydintä, eivät niin vain häviä. Keskustelu Hyvä kierre – teemaverkostojen olemassaolon tarpeesta, yhteisistä tavoitteista sekä yhteistyön muodoista ja tavoista on ajankohtaista juuri nyt. Vaikka uusimaatasoiset hyte-tavoitteet ja kärjet tulevat vahvasti suuntaamaan ja tukemaan alueellista hyte-työtä, toimijat yhdessä päättävät miten Hyvä kierre -verkosto uudistuu.

Tervetuloa Hyvä kierre -verkostopäivään tiistaina 12.3.2024 kertomaan mikä saa sinut jatkossakin innostumaan verkostotyöstä ja sopimaan, miten Hyvä kierre -verkostoteemojen tulisi jatkua ja uudistua. Lisätiedot tapahtumasta: www.hus.fi/hyvakierre

 

Kirjoittajat toimivat HUS Hyvä kierre  -verkoston koordinaattoreina

Katrimaija Luurila, kehittämispäällikkö

Paula Häkkänen, ylilääkäri

HUS Perusterveydenhuollon yksikkö, hyte-työ

 

 

Taustamateriaalina

Järvensivu T. 2019. Verkostojen johtaminen – Opi ja etene yhdessä. BoD™- Books on Demand, Helsinki.

 

Lue lisää Hyvä kierre -verkostoista

osana kirjoitussarjaa Verkostojohtamisen käsikirja: kohti vaikuttavaa yhteistyötä sosiaali- ja terveysalalla

Hyvä kierre -verkostojen perustaminen – Verkostojohtamisen käsikirja: kohti vaikuttavaa yhteistyötä sosiaali- ja terveysalalla (helsinki.fi)

Kolme vinkkiä sote-alan verkoston koordinaattorille – Verkostojohtamisen käsikirja: kohti vaikuttavaa yhteistyötä sosiaali- ja terveysalalla (helsinki.fi)