Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma – pakkopullaa vai ihana leivos?

Terveydenhuollon alueellinen järjestämissuunnitelma laaditaan Terveydenhuoltolain mukaan valtuustokausittain. Siinä sovitaan kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä sekä yhteistyöstä eri toimijoiden kesken. 

Parhaimmillaan järjestämissuunnitelman avulla tarkastellaan alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin kehitystä sekä palvelutarpeen tilannetta sekä sovitaan alueen yhteiset kehittämistoimenpiteet seuraavalle valtuustokaudelle. 

HUSin sairaanhoitoalueiden järjestämissuunnitelmat on jälleen päivitetty ja ne viedään HUSin valtuustoon hyväksyttäväksi joulukuussa. Suunnitelmat on laadittu sairaanhoitoalueittain tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja Sote-kentän myllerryksessä toimenpiteet painottuvat luonnollisesti sotea edeltävän ajan tavoitteisiin. Alueiden suunnitelmat ovat hyvin erilaisia heijastaen alueiden erityispiirteitä ja yhteistyön tekemisen perinnettä. Keski-Uudellamaalla jo edellisen valtuustokaudenkin järjestämissuunnitelma on toiminut esimerkillisesti yhteistyötä ohjaavana työkaluna. 

Kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, järjestämissuunnitelman laatimis- ja seurantavastuu poistuu kunnilta. Onkin jännittävää nähdä, millaisen aseman järjestämissuunnitelma saa maakunnan kehittämisen, palvelujen järjestämisen sekä toimenpiteiden seurannan välineenä.  

Sosiaali- ja terveydenhuolto on Uudenmaan alueella tilanteessa, jossa järjestämissuunnitelmia ei mielletä pelkästään lainlaatijan määrittelemiksi pakkopullaksi, vaan myös aidon yhteisen kehittämisen suuntaviivoja mahdollistavaksi suunnitelmaksi. Toivottavasti tästä saadaan uusia hyötyjä irti myös jatkossa maakunnan ja sen asukkaiden terveyden ja palvelujen edistämiseksi.