Ohje ohjauksen ja arvioinnin tueksi

Julkaisimme vuosi sitten tässä sarjassa blogitekstin osaamisen arvioinnista yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksessa  ja esittelimme valtakunnallisessa yhteistyössä laaditun vuosikellon osaamisen arvioinnista. Sen ympärille rakennettu ohje on nyt valmistunut. Ohjetta kirjoitettaessa vuosikellon sisältö jalostui.

Osaamisen arviointi yleislääketieteessä kuuden vuoden koulutusohjelmassa -ohje on julkaistu eri muodoissa eri käyttötarkoituksia varten. Kokonaisuutta voi tarkastella pdf-versiossa  ja verkkoversiossa samat asiat löytyvät sivulta https://blogs.helsinki.fi/yle-osaamisen-arviointi/. Nopean ja pikaisen silmäyksen aiheeseen saa Yleislääkärilehden artikkelista, joka on julkaistu numerossa 2/2023.

Ohjeen viimeistelyn aikana tiedustelimme tulevien käyttäjien, erikoislääkärikouluttajien ja erikoistujien näkemyksiä ohjeesta ja keräsimme samalla heiltä palautetta. Tässä muutamia kommentteja:

Jos ohjeen lukee ajatuksella läpi, saa melko hyvän kuvan siitä, mitä yleislääketieteeseen erikoistuminen sisältää. Pohdin, että jos haluaisin tietää jostain tietystä asiasta, niin löytäisinkö sen kyseisestä ohjeesta. Todennäköisesti kyllä, hakusanoja käyttämällä. Erityisesti loppupään ELSA-luku oli mielestäni tarpeellinen.

Käsitteet avataan hienosti ja selitetään ymmärrettävällä tavalla. Jäsentely on selkeää ja vaikka moni asia on minulle uutta, koen ymmärtäväni tekstin hyvin.

Ohjeessa on todella paljon vinkkejä ja apuvälineitä paitsi käytännön ohjaustyöhön ja myös ohjaajien ja kouluttajien kouluttamiseen, mahtavaa!

Varsin kattava ja yksityiskohtainen ohjeistus. Joku voi kokea liiankin yksityiskohtaisena, mutta minä tykkään, että on manuaali, mistä yksityiskohtaisenkin asian voi halutessaan tarkistaa.

Erinomainen apuväline sekä erikoistuvalle että ohjaajalle/kouluttajalle on taulukko, jossa on keinoja osaamisen kartuttamiseen ja ohjaukseen soveltuvia keinoja. Juuri näitä kliinikko kaipaa ohjauksen sisällöin ja menetelmien selkeyttämiseen.

Kokonaisuudessaan ohje on hyvä, mutta tosi pitkä. Tärkeää implementaatiossa on, että lukijat ymmärtävät, että ohjeesta löytyy ratkaisuja käytännön pulmiin ja että ohjeesta löytyy paljon vinkkejä koulutustilanteiden suunnitteluun sekä kouluttajille että koulutettaville.

Ohje sisältää otsikon mukaisesti asiaa ohjauksesta ja osaamisen arvioinnista. Osaamisperustaisuudelle on omistettu oma lukunsa ja ohjauksen työvälineet käyttöohjeineen löytyvät yhdestä osoitteesta. Ohje ei kuitenkaan sisällä ohjauksen ja arvioinnin ”keittokirjaa”, sillä ohjattavat ovat yksilöitä ja osaamisensa karttumisen suhteen eri vaiheissa. Ohjeen avulla erikoistuja ja kouluttaja voivat laatia yksilöllisen ohjauksen ja arvioinnin sisältävän suunnitelman kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan (Koulutusjakson suunnitelma -lomake).

Käytännössä ohje tarjoaa erittäin runsaasti sisältöjä ohjaukseen. Esimerkiksi, kun erikoistuja kokee seuraavaksi kehittymiskohteekseen yhteistyötaidot, hänen kannattaa ennen ohjaustapaamista tehdä itsearviointi Ohjeesta löytyvien Yleislääketieteeseen erikoistuvan etappien avulla. Ohjauskeskustelun jälkeen tai ennen sitä, kootaan työyhteisön jäsenten näkemyksiä Yhteistyötaidot-kyselyllä. Osaamista peilataan sitten kyselyn koosteeseen ja pohditaan erilaisia keinoja osaamisen kartuttamiseksi. Hyvään arviointitapaan kuuluu, että asiaan palataan myöhemmin toistamalla kysely.

Laajuutensa ja moniulotteisuutensa vuoksi ohje toimii erinomaisesti myös käsikirjana kouluttajille ja ohjaajille. PDF-version sisällysluettelo ja dokumentin sisäinen ”Etsi”-toiminto ohjaavat lukijan etsittävän tiedon pariin, verkkoversiossa otsikot ja väliotsikot toimittavat samaa asiaa. Esimerkiksi viimeisin versio Yhteistyötaitojen arviointiin tarkoitetusta lomakkeesta löytyy verkkoversiosta Ohjauksen työvälineet -otsikon alta parilla klikkauksella. Erikoistujille Ohje toimii myös tietopankkina ja ideoiden lähteenä, kuten esim. taulukossa esitetyt keinot osaamisen kartuttamiseksi.

Ohjeen ELSA-osio on tarkoitettu käytettäväksi samalla, kun palvelu on näytöllä avoinna. Esimerkiksi erikoislääkärikoulutuksen hakumenettelyyn sisältyvät ja ELSA:ssa tehtävät koejakson asiat tulevat harvakseltaan yksittäisen kouluttajan eteen ja erikoistujallekin vain kerran. Ohje sisältää konkreettisia neuvoja ja ohjeita ELSA:n eri kohtien täyttämiseen.

ELSA-palvelu kehittyy koko ajan, minkä vuoksi viimeisimmät käyttöohjeet kannattaa ongelmatilanteissa katsoa ohjeen lisäksi myös www.laaketieteelliset.fi -sivulta.

Ohjetta tullaan päivittämään tarpeiden mukaisesti. Otamme mielellämme vastaan palautetta, jota pääset antamaan tästä ja alla olevalla QR-koodilla.

Kiitokset muille ohjeen kirjoittamiseen osallistuneille ja heidän verkostoilleen, joiden kommenteista valitut anonymisoidut lainaukset ovat.