Ravitsemushoito kuuluu kaikille – myös sinulle!

Kansallinen ravitsemushoitosuositus on päivitetty ja julkaistu maaliskuussa 2023. Ravitsemushoitosuosituksesta on moneksi: Se on esimerkiksi työkalu ammattilaisille ja päättäjille, ravitsemushoidon toteuttamisen opas, oppikirja ja valtakunnallinen laatusuositus. On hyvä muistaa, että ravitsemushoito on tärkeä osa sairauksista parantumisen tukemista ja kuntoutusta. Kansallista suositusta tukee 20.6.2023 julkaistu pohjoismaiset ravitsemussuositukset-raportti, jossa on huomioitu sekä ruokavalion terveellisyys että ekologisuus.

Kuvan lähde: Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2023). Ravitsemushoitosuositus. Ohjaus 3/2023. THL, Helsinki.

 

Tutkittuun tietoon perustuva ravitsemushoito edellyttää jatkuvaa moniammatillista yhteistyötä

Ravitsemushoitosuosituksen ovat tuottaneet Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhdessä laajan ravitsemushoidon asiantuntijatyöryhmän kanssa. Suositus perustuu kansainvälisiin suosituksiin, kliinisen ravitsemustieteen ja lääketieteen tutkimustietoon ja hyviin käytäntöihin ja se on tarkoitettu kaikille, jotka ohjaavat, suunnittelevat ja osallistuvat potilaan ravitsemushoitoon ja ruokapalvelujen toteuttamiseen julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Toimimalla suositusten mukaisesti tuotamme potilaillemme ja asiakkaillemme näyttöön perustuvaa ja laadukasta palvelua. Käytännön työssä tämä ei ole mahdollista ilman tukea ja ohjausta organisaation eri tasoilla. Tarvitsemme ymmärrystä yhteisistä tavoitteista ja yhteistä sopimista eri toimijoiden kesken. Tässä auttaa, jos yhdessä pidämme keskiössä yksilön, eli asiakkaan tai potilaan ja tuomme jokainen oman ammattiosaamisemme kokonaisuuteen tukemaan yhteistä tavoitetta. Ravitsemushoidon suositusten mukainen toteutuminen terveydenhuollossa edellyttää siis aktiivista moniammatillista yhteistyötä. Lähtökohtana on, että aiheen merkitys tunnustetaan ja tunnistetaan eri toimijoiden kesken.

 

Ravitsemushoito on ihmisoikeus

Varmasti meistä jokainen haluaa toimia työssään tuoreimman tutkimustiedon mukaisesti ja myös eettisesti kestävällä tavalla. Tätä tukee myös Wienin julistus, jonka mukaan ihmisellä on oikeus riittävään ravintoon myös sairauden aikana. Kliinisen ravitsemuksen asiantuntijajärjestöt (mm. Euroopan, Amerikan ja Suomen kliinisen ravitsemuksen järjestöt) korostavat Wienin julistuksessaan, että tästä seuraa myös oikeus ravitsemushoitoon. Pohjoismaiset ravitsemussuositukset osoittavat, että terveyttä tukeva ruoka on useimmiten myös ekologista.

 

 

Kuvan lähde: Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2023). Ravitsemushoitosuositus. Ohjaus 3/2023. THL, Helsinki.

 

Meille terveydenhuollossa työskenteleville ja asiakkaita ja potilaita kohtaaville ammattilaisille suositusten mukaisen ravitsemuksen mahdollistaminen, ravitsemushoito, sekä vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja hoitaminen on yksi osa kokonaisvaltaista terveyden edistämistä ja sairauksien hoitamista. Asiakkaan tai potilaan näkökulmasta siinä toteutuvat yksilöllisyys, laadukas ja turvallinen hoito, sekä viimeisenä, mutta ei vähimpänä, ihmisoikeudet.

 

Kirjoittajat:

Johanna Aalto, ts. kehittämispäällikkö, HUS konsernipalvelut

Anne Pohju, ravitsemusterapeutti, HUS Sisätaudit ja kuntoutus