Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttaja ohjausosaamisen ammattilaisena

Yleislääketieteen erikoislääkäristä on moneksi. Hänen puoleensa käännymme vaivassa kuin vaivassa. Hän kulkee rinnallamme eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa kannustaen, seuraten ja hoitaen. Yksi yleislääketieteen erikoislääkärin tehtävistä ei kuitenkaan aina näy potilaille tai kaikille kollegoille. Nimittäin erikoistuvien lääkärien ohjaaminen.

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus oli monen nykyisen erikoislääkärin oman erikoistumisen aikana lähinnä työn tekemistä. Edelleen joskus törmäämme ajattelutapaan, että nuori tulisi ”heittää veteen, niin kyllä se siitä sitten oppii uimaan”, tai että ”ei meilläkään mitään roolipelejä leikitty”. Olemme eri mieltä!

Suomen suurin

Yleislääketiede on Suomen suurin lääketieteen erikoisala. Helsingin yliopistossa alalle erikoistuvia on jo reilusti yli 500. Yleislääketieteen oppiala on vastuussa kaikkien erikoisalojen koulutuksiin kuuluvasta yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksosta. Näiden lisäksi yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK) on yleislääketieteen vastuulla. Jatko-opiskelijoita on satoja.

Juuri tekemässämme kyselyssä juniorien osuus Hyksin erityisvastuualueen koulutusterveysasemien lääkäreistä oli noin puolet. (Juniori = alle 6 vuotta yleislääkärin työtä tehnyt tai suorittamassa yleislääketieteen erikoislääkärikoulutusta ja saa henkilökohtaista ohjausta). Ja jokainen heistä tarvitsee pätevän lähiohjaajan tai erikoislääkärikouluttajan.

YEK-vaiheen ja muiden alojen erikoislääkärikoulutuksen terveyskeskusjaksoa suorittavia ohjaa toimipaikalla lähiohjaaja. Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttaja puolestaan vastaa oman alan erikoistuvien henkilökohtaisena kouluttajana toimimisesta. Käytännössä erikoislääkärikouluttaja hoitaa useimmiten molempia pestejä, ja tämän lisäksi ohjaa vielä terveyskeskusharjoittelussa olevia lääketieteen perusopiskelijoitakin.

Myötä- ja vastoinkäymisissä

Ohjaustyö on paljon muuta kuin vain konsultaatioihin vastaamista oman työn ohella. Itse asiassa olemme siirtyneet ajattelemaan ohjausta ihan omana erityisosaamisenaan. Konsultaatiot ovat tästä osaamisesta vain pieni osa.

Erikoislääkärikouluttajan tehtävänä on tukea arjessa sekä erikoistuvan lääkärin kliinisen osaamisen kehittymistä, että ammatillista kasvua. Erikoistuja laatii kouluttajansa tukemana itselleen kehittymissuunnitelman. Kouluttaja arvioi hänen osaamistaan ja sen kehittymistä säännöllisesti sekä käy palautekeskusteluja hänen kanssaan. Kouluttaja osaa tunnistaa tilanteet, joissa erikoistuja on avun tarpeessa ja etsii tilanteeseen ratkaisuja yhdessä hänen kanssaan. Kaiken lähtökohtana on erikoistujan vastuuttaminen omasta kehittymisestään. Kliinisissä konsultaatiotilanteissakaan ei ole tarkoitus tarjota vastausta valmiina, vaan saada erikoistuja pohtimaan omaa päättelyään ja tekemään päätöksiä itse. Kouluttaja on erikoistujan tukija, mahdollistaja ja rinnalla kulkija.

Ohjaustuntien, konsultoinnin ja muun ”näkyvän” toiminnan lisäksi erikoislääkärikouluttaja suunnittelee koulutustilanteita. Hän pohtii niiden tavoitteita, sisältöjä, menetelmiä ja arviointia. Ohjauksen ja koulutuksen suunnitelmallisuus on tärkeää, jotta esimerkiksi oppijoiden henkilökohtaiset tavoitteet, oppimistyylit, oppimisympäristö ja ryhmädynamiikka tulee huomioiduksi. Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttaja on suorittanut pedagogista valmennusta, jotta hänellä olisi ymmärrystä aikuisen oppimisesta ja erilaisista oppimismenetelmistä.

Ohjausosaamisen taitoa tulee ylläpitää ja kehittää. Kouluttajan on hyvä tarkastella omaa toimintaansa ja tehdä ohjaustyön kehittymissuunnitelma. Tämän helpottamiseksi olemme yhdessä Hyksin erityisvastuualueen lähiohjaajien ja erikoislääkärikouluttajien kanssa työstäneet yleislääketieteen ohjauksen osaamisalueita ja tavoitteita. Vuonna 2019 julkaistava työväline on tarkoitettu ohjaajien ja kouluttajien osaamisen kehittymisen tueksi, mutta sillä on myös toinen tärkeä tehtävä. Sen avulla tehdään näkyväksi sitä, miten laajaa osaamista erikoislääkärikouluttajilla on ja mitä heiltä odotetaan. Ohjaustyö ei todellakaan ole mitään puuhastelua. Ja muuten, siinä, kuten yleislääketieteessäkin, pärjäävät vain parhaat!

2 responses to “Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttaja ohjausosaamisen ammattilaisena

  1. Voimaannuttavia luettavia nämä blogitekstit.

    1. Kiitos Päivi! Mukava saada positiivista palautetta!

Comments are closed.